WHAT'S NEW  

Instituti i Kosoves per Politika Zhvillimore (IKPZH)

IKPZH eshte organizate Think Tang e themeluar me 2004 , me qellim te perkrahjes institucionale nga fushat: ligjore,sociale, ekonomike, shendetsore,hulumtuese dhe shkencore. Deri me tash IKPZH ka perkrahur ne aspekte profesionale keto Ministri te Qeverise se Kosoves:Ministrin e Pushtetit Lokal , Ministrin e Shendetsise,Ministrin e Kultures ,Rinise dhe Sporteve, Ministrin e Drejtesis. Deri me tash IKPZH ka punuar ne disa projekte te disa organizatave nderkomebtare si : Human Dynamic me seli Ne Vjene(Austri), B&S in Europe me seli ne Bruksel. IKPZHP ka qen i angazhuar edhe ne Zhvillimin e strategjise ekonomike te Kosoves 2007-2013.IKPZH perbehet prej 39 eksperteve nga fushat e ndryshme dhe eshte e cilsuar si Kompani Konsultuese profesionale.IKPZH ofron edhe trajnime profesionale.Nga muaji korrik -shtator ka perkrahur Ministrine Kultures ,Rinise dhe Sporteve ne sferen e legjislacionit dhe integrimet evropiane.IKPZH ne muajt tetor- dhjetor 2008 do te implementoj projektin me titulle;Sponzorizimet ne sport e sponzorizuar ga Komuna e Prishtines perkatesisht nga Drejtoria per Rini,Sport dhe Kulture. The Institute of Kosova for Development Policy Street: Azem Bejta, numb.21, Prishtinė Number of telephone: +381(0)38239010 Mobile number: +377044502546, +377044151115 Email: institute_politik@yahoo.com The Institution of Kosovo for Development Policy (IKDP) is a think-thanks Institute, similar to other institutes that act and function in Western Countries. The idea of functioning of institute has to do with the advance of democratic practices inside the political fields in Kosovo, in the advance of the problems’ solutions that has to do with the citizens’ rights and the facilitation of their life, due to the offer of the specialized services by the institute, in order to the advance and improvement of their life quality. Acting Fields in IKDP The composition of programs at the Development Policy in different social-economic fields: The composition of Pilot-Projects at different institutional fields: The composition of Development Projects; The professional expertise of programs, projects, development pilot-projects; The composition of laws and the sub-law regulations: The harmonization between the Kosovo Legislation and Europe Community Legislation The composition of long- term and medium-term strategies in Development Policy; The offer of the professional Board, Institutions in order to resolve the preoccupied issues that have to do with the social-economic life of the citizens; The offer of good services on the solution of the institutional crises; The research composition for certain social fields; The analytical research in certain fields according to the request of certain Institutions; The composition of professional recommendation; The offer of professional ideas in order to excess the problems in certain fields; Offers courses, trainings for the staff of national institutions in political fields with national and international experts; Attends with the periodic publications of bulletins, political analyzes, comments ect. Offers professional trainings for political parties and leadership.

With My Site

Check out my photo pages for examples of my recent work.